Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 97/2020/HS-ST ngày 26/11/2021 của TAND TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (732266)

  • Số bản án: 97/2020/HS-ST
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 26/11/2021
  • Loại vụ/việc: Hình sự
  • Tòa án xét xử: TAND TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Nguyễn Thế T và đồng bọn phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy
Tải về bản án