THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 9 ngày 12/08/2021 của TAND huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận về Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản

  • Số bản án: 9
  • Quan hệ pháp luật: Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 08/12/2021
  • Loại vụ/việc: Dân sự
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: mua bán tài sản
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN