THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 84 ngày 12/08/2021 của TAND huyện Mường La, tỉnh Sơn La

  • Số bản án: 84
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 08/12/2021
  • Loại vụ/việc: Hình sự
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Mường La, tỉnh Sơn La
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Bản án số 84 ngày 12.8.2021 Vì Văn H phạm tội Trộm cắp tài sản
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN