THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 54 ngày 12/08/2021 của TAND TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

  • Số bản án: 54
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 08/12/2021
  • Loại vụ/việc: Hình sự
  • Tòa án xét xử: TAND TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Bản án hình sự: Bị cáo Hoàng Đức Thắng phạm tội trộm cắp tài sản
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN