Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 53 ngày 25/11/2021 của TAND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (798261)

  • Số bản án: 53
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 25/11/2021
  • Loại vụ/việc: Hình sự
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Nguyễn Thị H mua bán trái phép chất ma túy
Tải về bản án