THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 51 ngày 12/08/2021 của TAND tỉnh Thái Bình

  • Số bản án: 51
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Phúc thẩm
  • Ngày tuyên án: 08/12/2021
  • Loại vụ/việc: Hình sự
  • Tòa án xét xử: TAND tỉnh Thái Bình
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Tô Văn D1, Nguyễn Văn T, Khương Văn D2 phạm tội “Đánh bạc”.
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN