THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 49 ngày 12/08/2021 của TAND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

  • Số bản án: 49
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 08/12/2021
  • Loại vụ/việc: Hình sự
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Đối với bị cáo Lê Văn B
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN