THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 47/2021/DS-PT ngày 12/09/2021 của TAND tỉnh Lạng Sơn về Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

  • Số bản án: 47/2021/DS-PT
  • Quan hệ pháp luật: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
  • Cấp xét xử: Phúc thẩm
  • Ngày tuyên án: 09/12/2021
  • Loại vụ/việc: Dân sự
  • Tòa án xét xử: TAND tỉnh Lạng Sơn
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Trần Xuân T-Nông Bích H Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN