THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 45 ngày 12/08/2021 của TAND tỉnh Nghệ An về Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản

  • Số bản án: 45
  • Quan hệ pháp luật: Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản
  • Cấp xét xử: Phúc thẩm
  • Ngày tuyên án: 08/12/2021
  • Loại vụ/việc: Dân sự
  • Tòa án xét xử: TAND tỉnh Nghệ An
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Yêu cầu HĐ chuyển nhượng vô hiệu
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN