Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 44 ngày 20/11/2021 của TAND TX. Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu về Tranh chấp hợp đồng vay tài sản (733186)

  • Số bản án: 44
  • Quan hệ pháp luật: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 20/11/2021
  • Loại vụ/việc: Dân sự
  • Tòa án xét xử: TAND TX. Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
Tải về bản án