THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 40 ngày 12/08/2021 của TAND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc về Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

  • Số bản án: 40
  • Quan hệ pháp luật: Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 08/12/2021
  • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Vụ án HNGĐ sơ thẩm O-T
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN