Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 36 ngày 24/11/2021 của TAND tỉnh Hưng Yên về Tranh chấp quyền sử dụng đất (790026)

  • Số bản án: 36
  • Quan hệ pháp luật: Tranh chấp quyền sử dụng đất
  • Cấp xét xử: Phúc thẩm
  • Ngày tuyên án: 24/11/2021
  • Loại vụ/việc: Dân sự
  • Tòa án xét xử: TAND tỉnh Hưng Yên
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Nguyên đơn Bùi Văn H Bị đơn Bùi Trọng Đ
Tải về bản án