THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 34 ngày 12/09/2021 của TAND huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

  • Số bản án: 34
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 09/12/2021
  • Loại vụ/việc: Hình sự
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Nguyễn Bá T phạm tội TTTPCMT
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN