THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 34 ngày 12/08/2021 của TAND huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

  • Số bản án: 34
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 08/12/2021
  • Loại vụ/việc: Hình sự
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Ngô Anh N phạm tội Trộm cắp tài sản
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN