THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 30 ngày 12/08/2021 của TAND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang về Tranh chấp về thừa kế tài sản

  • Số bản án: 30
  • Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về thừa kế tài sản
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 08/12/2021
  • Loại vụ/việc: Dân sự
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: BA bà T - anh Ph
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN