THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 274 ngày 15/12/2021 của TAND Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

  • Số bản án: 274
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 15/12/2021
  • Loại vụ/việc: Hình sự
  • Tòa án xét xử: TAND Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Lò Văn Thành
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN