Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 23 ngày 17/11/2021 của TAND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa về Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình (780101)

  • Số bản án: 23
  • Quan hệ pháp luật: Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 17/11/2021
  • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Xét xử vắng mặt, chấp nhận yêu cầu ly hôn
Tải về bản án