Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 179 ngày 26/11/2021 của TAND TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (674833)

  • Số bản án: 179
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 26/11/2021
  • Loại vụ/việc: Hình sự
  • Tòa án xét xử: TAND TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Lê Minh H Tàng trữ trái phép chất ma túy
Tải về bản án