Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 177 ngày 23/11/2021 của TAND huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh (793752)

  • Số bản án: 177
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 23/11/2021
  • Loại vụ/việc: Hình sự
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: hình sự
Tải về bản án