Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 170 ngày 23/11/2021 của TAND tỉnh Nghệ An (720329)

  • Số bản án: 170
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 23/11/2021
  • Loại vụ/việc: Hình sự
  • Tòa án xét xử: TAND tỉnh Nghệ An
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Nguyễn Như L và đồng phạm phạm tội Mua bán trái phép chất ma tuý
Tải về bản án