THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 168 ngày 12/10/2021 của TAND tỉnh Thanh Hóa

  • Số bản án: 168
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Phúc thẩm
  • Ngày tuyên án: 10/12/2021
  • Loại vụ/việc: Hình sự
  • Tòa án xét xử: TAND tỉnh Thanh Hóa
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Sửa Bản án sơ thẩm
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN