THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 15 ngày 12/08/2021 của TAND TX. Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa về Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

  • Số bản án: 15
  • Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 08/12/2021
  • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
  • Tòa án xét xử: TAND TX. Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Xuân N đối với chị Hoàng Thị T về việc “ Tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn”
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN