THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 15 ngày 12/08/2021 của TAND TP. Tân An, tỉnh Long An về Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

  • Số bản án: 15
  • Quan hệ pháp luật: Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 08/12/2021
  • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
  • Tòa án xét xử: TAND TP. Tân An, tỉnh Long An
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: ly hôn
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN