THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 109 ngày 15/12/2021 của TAND huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

  • Số bản án: 109
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 15/12/2021
  • Loại vụ/việc: Hình sự
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Bị cáo phạm tội
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN