THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 109/2021/HS-ST ngày 12/08/2021 của TAND TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

  • Số bản án: 109/2021/HS-ST
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 08/12/2021
  • Loại vụ/việc: Hình sự
  • Tòa án xét xử: TAND TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Lê Mạnh H tàng trữ trái phép chất ma túy
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN