Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 106 ngày 24/11/2021 của TAND tỉnh Trà Vinh về Tranh chấp quyền sử dụng đất (693239)

  • Số bản án: 106
  • Quan hệ pháp luật: Tranh chấp quyền sử dụng đất
  • Cấp xét xử: Phúc thẩm
  • Ngày tuyên án: 24/11/2021
  • Loại vụ/việc: Dân sự
  • Tòa án xét xử: TAND tỉnh Trà Vinh
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CHÂU THÀNH GIỮA ÔNG VÕ VĂN P VỚI BỊ ĐƠN ÔNG LÊ VĂN T
Tải về bản án