THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 101/2021/HS-PT ngày 12/08/2021 của TAND tỉnh Hà Tĩnh

  • Số bản án: 101/2021/HS-PT
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Phúc thẩm
  • Ngày tuyên án: 08/12/2021
  • Loại vụ/việc: Hình sự
  • Tòa án xét xử: TAND tỉnh Hà Tĩnh
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: HSPT
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN