Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 100 ngày 24/11/2021 của TAND TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (707879)

  • Số bản án: 100
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 24/11/2021
  • Loại vụ/việc: Hình sự
  • Tòa án xét xử: TAND TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Đánh bạc
Tải về bản án