THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 03 ngày 12/11/2021 của TAND TX. Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

  • Số bản án: 03
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày tuyên án: 11/12/2021
  • Loại vụ/việc: Hình sự
  • Tòa án xét xử: TAND TX. Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Nguyễn Đình Tuấn phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN