Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

THÔNG TIN BẢN ÁN

Bản án 02 ngày 21/11/2021 của TAND tỉnh Kon Tum về Tranh chấp đất đai (664851)

  • Số bản án: 02
  • Quan hệ pháp luật: Tranh chấp đất đai
  • Cấp xét xử: Phúc thẩm
  • Ngày tuyên án: 21/11/2021
  • Loại vụ/việc: Dân sự
  • Tòa án xét xử: TAND tỉnh Kon Tum
  • Áp dụng án lệ: Không
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: chấp nhận đơn kháng cáo, kháng nghị
Tải về bản án