Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 18.811 văn bản.

Loại: Công điện Số hiệu: 733/CĐ-TTg Ngày ban hành: 17/06/2020 Ngày hiệu lực: 17/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 2676/BXD-VP Ngày ban hành: 04/06/2020 Ngày hiệu lực: 04/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Thông tư Số hiệu: 04/2020/TT-BTNMT Ngày ban hành: 03/06/2020 Ngày hiệu lực: 20/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 1284/QĐ-UBND Ngày ban hành: 01/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công điện Số hiệu: 601/CĐ-TTg Ngày ban hành: 21/05/2020 Ngày hiệu lực: 21/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 1267/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/05/2020 Ngày hiệu lực: 20/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 1082/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/05/2020 Ngày hiệu lực: 14/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 1660/BGDĐT-GDCTHSSV Ngày ban hành: 13/05/2020 Ngày hiệu lực: 13/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 10/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/05/2020 Ngày hiệu lực: 12/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 749/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/05/2020 Ngày hiệu lực: 11/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Văn bản khác Số hiệu: 164/KH-UBND Ngày ban hành: 08/05/2020 Ngày hiệu lực: 08/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Chỉ thị Số hiệu: 04/CT-UBND Ngày ban hành: 07/05/2020 Ngày hiệu lực: 07/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Chỉ thị Số hiệu: 20/CT-TTg Ngày ban hành: 07/05/2020 Ngày hiệu lực: 07/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực