Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Thuế - Phí - Lệ Phí

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 41.865 văn bản.

Loại: Nghị định Số hiệu: 70/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/06/2020 Ngày hiệu lực: 28/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 2546/TCT-DNNCN Ngày ban hành: 23/06/2020 Ngày hiệu lực: 23/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 4954/VPCP-CN Ngày ban hành: 19/06/2020 Ngày hiệu lực: 19/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 4107/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: 18/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 53798/CT-TTHT Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: 18/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 19/2020/QĐ-TTg Ngày ban hành: 17/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 51237/CT-TTHT Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: 12/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Thông tư Số hiệu: 58/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: 27/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 56/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: 12/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Nghị quyết Số hiệu: 07/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành: 05/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 16/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/06/2020 Ngày hiệu lực: 14/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 19/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 03/06/2020 Ngày hiệu lực: 13/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Nghị quyết Số hiệu: 954/2020/UBTVQH14 Ngày ban hành: 02/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 792/QĐ-BTC Ngày ban hành: 29/05/2020 Ngày hiệu lực: 29/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực