Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị - Trang 4

Đang xem kết quả 61 đến 80 trong 19.814 văn bản.

Loại: Quyết định Số hiệu: 978/QĐ-UBND Ngày ban hành: 25/03/2020 Ngày hiệu lực: 25/03/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 1041/QĐ-UBND Ngày ban hành: 25/03/2020 Ngày hiệu lực: 25/03/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 16/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/03/2020 Ngày hiệu lực: 03/04/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 13/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/03/2020 Ngày hiệu lực: 06/04/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 520/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/03/2020 Ngày hiệu lực: 23/03/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 08/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/03/2020 Ngày hiệu lực: 01/04/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 77/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/03/2020 Ngày hiệu lực: 19/03/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Văn bản khác Số hiệu: 93/KH-UBND Ngày ban hành: 19/03/2020 Ngày hiệu lực: 19/03/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Văn bản khác Số hiệu: 66/KH-UBND Ngày ban hành: 19/03/2020 Ngày hiệu lực: 19/03/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 893/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/03/2020 Ngày hiệu lực: 19/03/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 857/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/03/2020 Ngày hiệu lực: 17/03/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Văn bản khác Số hiệu: 60/KH-UBND Ngày ban hành: 16/03/2020 Ngày hiệu lực: 16/03/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 373/QĐ-TTg Ngày ban hành: 12/03/2020 Ngày hiệu lực: 12/03/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực