Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 19.820 văn bản.

Loại: Quyết định Số hiệu: 886/QĐ-TTg Ngày ban hành: 23/06/2020 Ngày hiệu lực: 23/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 870/QĐ-TTg Ngày ban hành: 19/06/2020 Ngày hiệu lực: 19/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 840/QĐ-TTg Ngày ban hành: 16/06/2020 Ngày hiệu lực: 16/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 841/QĐ-TTg Ngày ban hành: 16/06/2020 Ngày hiệu lực: 16/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 21/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: 25/06/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 810/QĐ-TTg Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: 10/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 804/QĐ-TTg Ngày ban hành: 09/06/2020 Ngày hiệu lực: 09/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 783/QĐ-TTg Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: 08/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 775/QĐ-TTg Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: 08/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 776/QĐ-TTg Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: 08/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 2679/BXD-KHCN Ngày ban hành: 04/06/2020 Ngày hiệu lực: 04/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 748/QĐ-TTg Ngày ban hành: 03/06/2020 Ngày hiệu lực: 03/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 1237/QĐ-UBND Ngày ban hành: 02/06/2020 Ngày hiệu lực: 02/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 2190/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/05/2020 Ngày hiệu lực: 29/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 201/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/05/2020 Ngày hiệu lực: 28/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 705/QĐ-TTg Ngày ban hành: 28/05/2020 Ngày hiệu lực: 28/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực