Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Công nghệ- Thực phẩm

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 1.333 văn bản.

Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN06:2019/BTC Ngày ban hành: 12/11/2019 Ngày hiệu lực: 01/01/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam Số hiệu: QCVN3-7:2019/BYT Ngày ban hành: 12/07/2019 Ngày hiệu lực: 20/01/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN02-30:2018/BNNPTNT Ngày ban hành: 01/10/2018 Ngày hiệu lực: 01/04/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quy chuẩn Số hiệu: QCVN5-1:2017/BYT Ngày ban hành: 22/03/2017 Ngày hiệu lực: 01/03/2018 Tình trạng: Hết hiệu lực
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam Số hiệu: TCVN8007:2009 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam Số hiệu: TCVN7044:2009 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Hết hiệu lực
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam Số hiệu: TCVN7042:2009 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Hết hiệu lực
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam Số hiệu: TCVN6057:2009 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Hết hiệu lực
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam Số hiệu: TCVN5105:2009 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực