Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Tài chính nhà nước

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 29.151 văn bản.

Loại: Thông tư Số hiệu: 62/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 22/06/2020 Ngày hiệu lực: 06/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 741/QĐ-SGDĐT Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: 12/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 55/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: 30/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 716/QĐ-KTNN Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: 10/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 18/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 03/06/2020 Ngày hiệu lực: 13/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 23/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 02/06/2020 Ngày hiệu lực: 12/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Chỉ thị Số hiệu: 09/CT-UBND Ngày ban hành: 01/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 2028/UBND-KT Ngày ban hành: 29/05/2020 Ngày hiệu lực: 29/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Thông tư Số hiệu: 48/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 29/05/2020 Ngày hiệu lực: 15/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực