Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 806 văn bản.

Loại: Công văn Số hiệu: 2457/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 17/04/2020 Ngày hiệu lực: 17/04/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Thông báo Số hiệu: 5387/TB-SHTT Ngày ban hành: 03/04/2020 Ngày hiệu lực: 03/04/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 527/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/03/2020 Ngày hiệu lực: 31/03/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Văn bản khác Số hiệu: 69/KH-UBND Ngày ban hành: 05/03/2020 Ngày hiệu lực: 05/03/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 508/QĐ-BKHCN Ngày ban hành: 03/03/2020 Ngày hiệu lực: 03/03/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 685/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/02/2020 Ngày hiệu lực: 28/02/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 02/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/01/2020 Ngày hiệu lực: 01/02/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 11935/VPCP-NN Ngày ban hành: 31/12/2019 Ngày hiệu lực: 31/12/2019 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 619/QĐ-VKSTC Ngày ban hành: 19/12/2019 Ngày hiệu lực: 19/12/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Nghị quyết Số hiệu: 90/2019/NQ-HĐND Ngày ban hành: 11/12/2019 Ngày hiệu lực: 01/01/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 3490/BKHCN-SHTT Ngày ban hành: 31/10/2019 Ngày hiệu lực: 31/10/2019 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 39/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/10/2019 Ngày hiệu lực: 30/10/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực