Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Chứng khoán

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 669 văn bản.

Loại: Thông báo Số hiệu: 131/TB-UBCK Ngày ban hành: 31/03/2020 Ngày hiệu lực: 31/03/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 8310/CT-TTHT Ngày ban hành: 27/02/2020 Ngày hiệu lực: 27/02/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 02/QĐ-VSD Ngày ban hành: 02/01/2020 Ngày hiệu lực: 02/01/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 03/QĐ-VSD Ngày ban hành: 02/01/2020 Ngày hiệu lực: 02/01/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 04/QĐ-VSD Ngày ban hành: 02/01/2020 Ngày hiệu lực: 02/01/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 05/QĐ-VSD Ngày ban hành: 02/01/2020 Ngày hiệu lực: 02/01/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 01/QĐ-VSD Ngày ban hành: 02/01/2020 Ngày hiệu lực: 02/01/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 89/2019/TT-BTC Ngày ban hành: 26/12/2019 Ngày hiệu lực: 10/02/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Lệnh Số hiệu: 18/2019/L-CTN Ngày ban hành: 03/12/2019 Ngày hiệu lực: 03/12/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Luật Số hiệu: 54/2019/QH14 Ngày ban hành: 26/11/2019 Ngày hiệu lực: 01/01/2021 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Văn bản hợp nhất Số hiệu: 48/VBHN-BTC Ngày ban hành: 14/10/2019 Ngày hiệu lực: 14/10/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Văn bản hợp nhất Số hiệu: 36/VBHN-BTC Ngày ban hành: 05/07/2019 Ngày hiệu lực: 05/07/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 345/QĐ-SGDHN Ngày ban hành: 05/06/2019 Ngày hiệu lực: 05/06/2019 Tình trạng: Còn hiệu lực