Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Trách nhiệm hình sự

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 1.156 văn bản.

Loại: Văn bản khác Số hiệu: 124/KH-UBND Ngày ban hành: 01/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Chỉ thị Số hiệu: 21/CT-TTg Ngày ban hành: 25/05/2020 Ngày hiệu lực: 25/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 1712/UBND-TKBT Ngày ban hành: 08/05/2020 Ngày hiệu lực: 08/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Văn bản khác Số hiệu: 63/KH-VKSTC Ngày ban hành: 05/05/2020 Ngày hiệu lực: 05/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Nghị định Số hiệu: 43/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 08/04/2020 Ngày hiệu lực: 15/04/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 45/TANDTC-PC Ngày ban hành: 30/03/2020 Ngày hiệu lực: 30/03/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Văn bản khác Số hiệu: 72/KH-UBND Ngày ban hành: 13/03/2020 Ngày hiệu lực: 13/03/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Chỉ thị Số hiệu: 02/CT-UBND Ngày ban hành: 19/02/2020 Ngày hiệu lực: 19/02/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 17/2020/TT-BCA Ngày ban hành: 18/02/2020 Ngày hiệu lực: 03/04/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 14/2020/TT-BCA Ngày ban hành: 10/02/2020 Ngày hiệu lực: 26/03/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 10/2020/TT-BCA Ngày ban hành: 06/02/2020 Ngày hiệu lực: 20/03/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Văn bản khác Số hiệu: 16/KH-UBND Ngày ban hành: 22/01/2020 Ngày hiệu lực: 22/01/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Văn bản khác Số hiệu: 46/KH-UBND Ngày ban hành: 22/01/2020 Ngày hiệu lực: 22/01/2020 Tình trạng: Chưa xác định