Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Dịch vụ pháp lý

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 1.618 văn bản.

Loại: Công văn Số hiệu: 2027/BTP-TĐKT Ngày ban hành: 04/06/2020 Ngày hiệu lực: 04/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 1329/QĐ-BTP Ngày ban hành: 01/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 1015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/05/2020 Ngày hiệu lực: 05/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Văn bản khác Số hiệu: 93/KH-UBND Ngày ban hành: 05/05/2020 Ngày hiệu lực: 05/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Văn bản khác Số hiệu: 4195/KH-UBND Ngày ban hành: 04/05/2020 Ngày hiệu lực: 04/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Thông tư Số hiệu: 03/2020/TT-BTP Ngày ban hành: 28/04/2020 Ngày hiệu lực: 15/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 854/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/04/2020 Ngày hiệu lực: 24/04/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 1174/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/04/2020 Ngày hiệu lực: 23/04/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 1042/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/04/2020 Ngày hiệu lực: 22/04/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Văn bản khác Số hiệu: 148/KH-UBND Ngày ban hành: 21/04/2020 Ngày hiệu lực: 21/04/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Văn bản khác Số hiệu: 109/KH-UBND Ngày ban hành: 16/04/2020 Ngày hiệu lực: 16/04/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 998/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/04/2020 Ngày hiệu lực: 15/04/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 1408/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/04/2020 Ngày hiệu lực: 15/04/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 06/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/04/2020 Ngày hiệu lực: 01/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 15/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/04/2020 Ngày hiệu lực: 20/04/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 429/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/04/2020 Ngày hiệu lực: 07/04/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Văn bản khác Số hiệu: 1047/KH-UBND Ngày ban hành: 01/04/2020 Ngày hiệu lực: 01/04/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Văn bản khác Số hiệu: 62/KH-UBND Ngày ban hành: 31/03/2020 Ngày hiệu lực: 31/03/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 08/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/03/2020 Ngày hiệu lực: 30/03/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Văn bản khác Số hiệu: 314/KH-UBDT-BTP Ngày ban hành: 17/03/2020 Ngày hiệu lực: 17/03/2020 Tình trạng: Chưa xác định