Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Kế toán - Kiểm toán

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 4.051 văn bản.

Loại: Nghị định Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 27/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 01/2020/QĐ-KTNN Ngày ban hành: 26/06/2020 Ngày hiệu lực: 10/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 39/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 15/05/2020 Ngày hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Thông báo Số hiệu: 312/TB-BTC Ngày ban hành: 29/04/2020 Ngày hiệu lực: 29/04/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công điện Số hiệu: 453/CĐ-KTNN Ngày ban hành: 24/04/2020 Ngày hiệu lực: 24/04/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 2456/TCHQ-PC Ngày ban hành: 17/04/2020 Ngày hiệu lực: 17/04/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 384/QĐ-KTNN Ngày ban hành: 10/04/2020 Ngày hiệu lực: 10/04/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công điện Số hiệu: 333/CĐ-KTNN Ngày ban hành: 19/03/2020 Ngày hiệu lực: 19/03/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 9933/CT-TTHT Ngày ban hành: 06/03/2020 Ngày hiệu lực: 06/03/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 1348/TCHQ-PC Ngày ban hành: 04/03/2020 Ngày hiệu lực: 04/03/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Văn bản khác Số hiệu: 51/KH-UBND Ngày ban hành: 19/02/2020 Ngày hiệu lực: 19/02/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Chỉ thị Số hiệu: 134/CT-KTNN Ngày ban hành: 20/01/2020 Ngày hiệu lực: 20/01/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 35/2019/TT-NHNN Ngày ban hành: 31/12/2019 Ngày hiệu lực: 01/03/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực