Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Vi phạm hành chính

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 3.356 văn bản.

Loại: Công văn Số hiệu: 2619/BXD-HĐXD Ngày ban hành: 02/06/2020 Ngày hiệu lực: 02/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Thông tư Số hiệu: 29/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 17/04/2020 Ngày hiệu lực: 02/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 1451/BVHTTDL-PC Ngày ban hành: 15/04/2020 Ngày hiệu lực: 15/04/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 1435/BVHTTDL-VHCS Ngày ban hành: 14/04/2020 Ngày hiệu lực: 14/04/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 1189/UBND-KGVX Ngày ban hành: 09/04/2020 Ngày hiệu lực: 09/04/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 2673/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 06/04/2020 Ngày hiệu lực: 06/04/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 3913/BTC-QLCS Ngày ban hành: 03/04/2020 Ngày hiệu lực: 03/04/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 07/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/03/2020 Ngày hiệu lực: 06/04/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Nghị định Số hiệu: 36/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 24/03/2020 Ngày hiệu lực: 10/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 2780/QLD-KD Ngày ban hành: 23/03/2020 Ngày hiệu lực: 23/03/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Văn bản khác Số hiệu: 68/KH-UBND Ngày ban hành: 12/03/2020 Ngày hiệu lực: 12/03/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Văn bản khác Số hiệu: 76/KH-UBND Ngày ban hành: 28/02/2020 Ngày hiệu lực: 28/02/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Văn bản hợp nhất Số hiệu: 03/VBHN-BNNPTNT Ngày ban hành: 27/02/2020 Ngày hiệu lực: 27/02/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực