Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Văn hóa - Xã hội

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 23.014 văn bản.

Loại: Thông tư Số hiệu: 17/2020/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 29/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/09/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 18/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: 20/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 253/QĐ-UBDT Ngày ban hành: 03/06/2020 Ngày hiệu lực: 03/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Nghị định Số hiệu: 60/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 29/05/2020 Ngày hiệu lực: 29/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Chỉ thị Số hiệu: 23/CT-TTg Ngày ban hành: 26/05/2020 Ngày hiệu lực: 26/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 02/2020/TT-BVHTTDL Ngày ban hành: 25/05/2020 Ngày hiệu lực: 09/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Chỉ thị Số hiệu: 05/CT-UBND Ngày ban hành: 19/05/2020 Ngày hiệu lực: 19/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 15/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/05/2020 Ngày hiệu lực: 20/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Văn bản khác Số hiệu: 63/KH-UBND Ngày ban hành: 11/05/2020 Ngày hiệu lực: 11/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 15/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/05/2020 Ngày hiệu lực: 21/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực