Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Quyền dân sự

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 6.047 văn bản.

Loại: Nghị định Số hiệu: 65/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: 15/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 776/QĐ-CTN Ngày ban hành: 28/05/2020 Ngày hiệu lực: 28/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 777/QĐ-CTN Ngày ban hành: 28/05/2020 Ngày hiệu lực: 28/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 778/QĐ-CTN Ngày ban hành: 28/05/2020 Ngày hiệu lực: 28/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 779/QĐ-CTN Ngày ban hành: 28/05/2020 Ngày hiệu lực: 28/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 751/QĐ-CTN Ngày ban hành: 25/05/2020 Ngày hiệu lực: 25/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 752/QĐ-CTN Ngày ban hành: 25/05/2020 Ngày hiệu lực: 25/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 753/QĐ-CTN Ngày ban hành: 25/05/2020 Ngày hiệu lực: 25/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 754/QĐ-CTN Ngày ban hành: 25/05/2020 Ngày hiệu lực: 25/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 755/QĐ-CTN Ngày ban hành: 25/05/2020 Ngày hiệu lực: 25/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 756/QĐ-CTN Ngày ban hành: 25/05/2020 Ngày hiệu lực: 25/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 757/QĐ-CTN Ngày ban hành: 25/05/2020 Ngày hiệu lực: 25/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Nghị quyết Số hiệu: 80/NQ-CP Ngày ban hành: 25/05/2020 Ngày hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 719/QĐ-CTN Ngày ban hành: 18/05/2020 Ngày hiệu lực: 18/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 720/QĐ-CTN Ngày ban hành: 18/05/2020 Ngày hiệu lực: 18/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 726/QĐ-CTN Ngày ban hành: 18/05/2020 Ngày hiệu lực: 18/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 690/QĐ-CTN Ngày ban hành: 11/05/2020 Ngày hiệu lực: 11/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực