Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Tiền tệ - Ngân hàng

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 4.765 văn bản.

Loại: Thông tư Số hiệu: 49/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 01/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Thông báo Số hiệu: 2778/TB-KBNN Ngày ban hành: 29/05/2020 Ngày hiệu lực: 29/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Chỉ thị Số hiệu: 22/CT-TTg Ngày ban hành: 26/05/2020 Ngày hiệu lực: 26/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 33313/CT-TTHT Ngày ban hành: 11/05/2020 Ngày hiệu lực: 11/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 3339/NHNN-TTGSNH Ngày ban hành: 08/05/2020 Ngày hiệu lực: 08/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 3054/NHNN-TT Ngày ban hành: 28/04/2020 Ngày hiệu lực: 28/04/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 2133/QĐ-NHCS Ngày ban hành: 27/04/2020 Ngày hiệu lực: 27/04/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 2617/TCHQ-ĐTCBL Ngày ban hành: 24/04/2020 Ngày hiệu lực: 24/04/2020 Tình trạng: Chưa xác định