Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 8.185 văn bản.

Loại: Công văn Số hiệu: 2189/BGDĐT-QLCL Ngày ban hành: 19/06/2020 Ngày hiệu lực: 19/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 1625/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 19/06/2020 Ngày hiệu lực: 19/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 808/QĐ-BXD Ngày ban hành: 17/06/2020 Ngày hiệu lực: 17/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Nghị định Số hiệu: 63/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 4572/VPCP-KSTT Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: 08/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 749/QĐ-TTg Ngày ban hành: 03/06/2020 Ngày hiệu lực: 03/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 2235/QĐ-BYT Ngày ban hành: 29/05/2020 Ngày hiệu lực: 29/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Nghị định Số hiệu: 59/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 27/05/2020 Ngày hiệu lực: 05/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 701/QĐ-TTg Ngày ban hành: 26/05/2020 Ngày hiệu lực: 26/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 27/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 25/05/2020 Ngày hiệu lực: 05/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực