Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Đầu tư

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 12.884 văn bản.

Loại: Công văn Số hiệu: 4148/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 19/06/2020 Ngày hiệu lực: 19/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Thông tư Số hiệu: 13/2020/TT-BCT Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: 03/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 850/QĐ-TTg Ngày ban hành: 17/06/2020 Ngày hiệu lực: 17/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 835/QĐ-TTg Ngày ban hành: 15/06/2020 Ngày hiệu lực: 15/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 836/QĐ-TTg Ngày ban hành: 15/06/2020 Ngày hiệu lực: 15/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 10/2020/TT-BCT Ngày ban hành: 15/06/2020 Ngày hiệu lực: 31/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 828/QĐ-TTg Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: 12/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Nghị định Số hiệu: 66/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 11/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 711/TTg-CN Ngày ban hành: 11/06/2020 Ngày hiệu lực: 11/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 840/QĐ-UBND-HC Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: 10/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 32/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: 20/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực