Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Xuất nhập khẩu

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 27.655 văn bản.

Loại: Công văn Số hiệu: 4658/VPCP-V.I Ngày ban hành: 11/06/2020 Ngày hiệu lực: 11/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 3874/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 11/06/2020 Ngày hiệu lực: 11/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Nghị quyết Số hiệu: 92/NQ-CP Ngày ban hành: 11/06/2020 Ngày hiệu lực: 11/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 52/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Nghị định Số hiệu: 64/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: 30/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 3776/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 09/06/2020 Ngày hiệu lực: 09/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 3734/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: 08/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 3704/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 05/06/2020 Ngày hiệu lực: 05/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 17/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/06/2020 Ngày hiệu lực: 15/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 814/QĐ-BTC Ngày ban hành: 03/06/2020 Ngày hiệu lực: 10/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 3585/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 03/06/2020 Ngày hiệu lực: 03/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 3480/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 29/05/2020 Ngày hiệu lực: 29/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 3452/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 28/05/2020 Ngày hiệu lực: 28/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 3312/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 22/05/2020 Ngày hiệu lực: 22/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 3565/BCT-KHCN Ngày ban hành: 19/05/2020 Ngày hiệu lực: 19/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 3232/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 19/05/2020 Ngày hiệu lực: 19/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định