Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Giáo dục

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 10.092 văn bản.

Loại: Công văn Số hiệu: 2242/BGDĐT-CNTT Ngày ban hành: 22/06/2020 Ngày hiệu lực: 22/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công điện Số hiệu: 429/CĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 16/06/2020 Ngày hiệu lực: 16/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 2115/BGDĐT-QLCL Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: 12/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 4548/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: 08/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 1548/GDĐT-VP Ngày ban hành: 31/05/2020 Ngày hiệu lực: 31/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 805/QLCL-QLT Ngày ban hành: 28/05/2020 Ngày hiệu lực: 28/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Thông tư Số hiệu: 15/2020/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 26/05/2020 Ngày hiệu lực: 26/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 14/2020/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 26/05/2020 Ngày hiệu lực: 11/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 18/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 25/05/2020 Ngày hiệu lực: 10/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 18/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 25/05/2020 Ngày hiệu lực: 06/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực