Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Giao thông - Vận tải

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 10.785 văn bản.

Loại: Công văn Số hiệu: 5001/VPCP-CN Ngày ban hành: 22/06/2020 Ngày hiệu lực: 22/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 4292/VPCP-CN Ngày ban hành: 29/05/2020 Ngày hiệu lực: 29/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Thông tư Số hiệu: 12/2020/TT-BGTVT Ngày ban hành: 29/05/2020 Ngày hiệu lực: 15/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 1845/CHHVN-VTDVHH Ngày ban hành: 28/05/2020 Ngày hiệu lực: 28/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 1041/QĐ-BGTVT Ngày ban hành: 28/05/2020 Ngày hiệu lực: 28/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 4050/VPCP-CN Ngày ban hành: 23/05/2020 Ngày hiệu lực: 23/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 1713/BGDĐT-GDCTHSSV Ngày ban hành: 18/05/2020 Ngày hiệu lực: 18/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 4619/BGTVT-VT Ngày ban hành: 14/05/2020 Ngày hiệu lực: 14/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 3043/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 11/05/2020 Ngày hiệu lực: 11/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 1251/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/05/2020 Ngày hiệu lực: 08/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 4393/BGTVT-VT Ngày ban hành: 07/05/2020 Ngày hiệu lực: 07/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 3248/BCT-TKNL Ngày ban hành: 07/05/2020 Ngày hiệu lực: 07/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định